REAL MAN GRILLBOX:

 

  • REAL MAN GRILBOX ir videi draudz?gs vienreiz?jais grila komplekts ar dab?gu un sausu alkš?u malku.
  • REAL MAN GRILBOX satur divus alum?nija traukus – viens gril?šanai, otrs grila pamatnei; gril?šanas rest?ti, 4 š??vjus, 4 dakšas, 4 nažus, 4 salvetes, 4 gl?z?tes, sausu alkš?u malku un priežu ?iekuru iekurus.
  • Tagad J?s variet gril?t gan uz atkl?tas liesams, gan uz ?st?m malkas ogl?m!
  • Izmantojot vienreiz?jo REAL MAN GRILBOX, J?s variet ?rti un droši gril?t park?, d?rz?, k? ar? jebkur? cit? J?su izv?l?t? piknika viet?!
  • Gatavs gril?šanai uz ogl?m p?c apm?ram 20 min. Gatavošana uz dz?vas liesmas iesp?jama jau p?c 3 min. Ide?li piem?rots, lai gril?tu visa veida ga?as izstr?d?jumus, d?rze?us un zivis!
  • Nepies?r?o vidi un ir viegli lietojams! P?c izlietošanas j?izmet atkritumiem paredz?t? viet?.
  • Kartona iepakojumu ietecams izmantot k? atkritumu kasti!
  • Brutto svars 2 kg.


Iepakojums:

REAL MAN GRILLBOX ir iepakots br?n? kartona kast?.
REAL MAN GRILLBOX izm?ri ir 210x320 mm un
augstums 160 mm